Contact

Zhejiang JiangNeng Construction Co., Ltd.
Tel: 0571-87859807
Fax: 0571-86090700
Postcode: 310020
Email: zjjn@zjjn.com
Address: No. 66 Yueming Road, Binjiang District, Hangzhou
MESSAGE